12.08.2012

It makes me stronger

Etong sakit na nararamdaman ko, etong mga hinanakit na dinadala ko, etong mga pasanin na dala-dala ko, eto ang mga bagay na nagpapalakas sa akin. Eto yung nagpu-push sakin na ibigay yung best ko. Eto yung nag-papatakbo sa isipan ko na kailangan ko pang galingan, na kailangan ko pang magsikap para maabot ang mga gusto kong maabot.
Makikita niyo rin. Hindi man ngayon, pero balang araw. Babawi ako. Gaganti ako. Makikita niyo.

No comments:

Post a Comment