7.07.2013

Yabang Pinoy's 31 Days of OPM: Ikaw, Ano'ng Nasa Playlist mo?


Mabuhay ang OPM! Ako sa sarili ko, mahilig talaga ako sa banda at nagkataon pa na yung nanligaw sakin (at naging boyfriend ko eventually) ay member ng isang banda at isang musician. So halos everyday, hindi mawawala sa usapan namin ang music. And we're both an fans of the OPM industry, especially OPM rock. So... let's take part in Yabang Pinoy's challenge to promote OPM!! :)
Photo from: http://facebook.com/yabangpinoy

No comments:

Post a Comment