11.03.2011

If you have one, please tell me.

(Source)
Sa kung sino man ang may ganitong libro, o nakakita sa isang bookstore, pakisabi naman sa akin. Salamat pows. :-)

No comments:

Post a Comment